Klienci Indywidualni

ODSZKODOWANIA I BŁĘDY MEDYCZNE

Kancelaria świadczy usługi związane z uzyskiwaniem odszkodowań, zadośćuczynień wynikających z czynów niedozwolonych, umów oraz innych zdarzeń prawnych. Prawnicy reprezentują Klientów m.in. w sprawach dotyczących odszkodowań za błędy medyczne, z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, odszkodowań od biur podróżny oraz przewoźników. Kancelaria prowadzi sprawy na etapie postępowań przed ubezpieczycielem, tak aby już przed procesem sądowym uzyskać należne odszkodowanie. Klientami Kancelarii są osoby poszkodowane w wypadkach drogowych, osoby najbliższe ofiar wypadków, jak również osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu wyniku błędu medycznego.

WINDYKACJA

W ramach tej specjalizacji prawnicy prowadzą postępowania mające na celu odzyskanie należności Klientów, które są trudne do wyegzekwowania od ich dłużników. Kancelaria świadczy usługi w zakresie windykacji polubownej/przedsądowej, w której dłużnicy przekonywani są do dobrowolnej zapłaty, przed wszczęciem procesu. Prawnicy zapewniają pełną obsługę przy prowadzeniu windykacji sądowej, wybierając najkorzystniejszy dla Klienta sposób prowadzenia postępowania sądowego. Natomiast na etapie egzekucji komorniczej Kancelaria aktywnie wspiera działalność komornika pilnując, aby egzekucja była szybka i skuteczna.

PRAWO CYWILNE

Kancelaria prowadzi wszelkie, nawet najbardziej skomplikowane, sprawy cywilne. Prawnicy posiadają doświadczenie w sprawach spadkowych, a także doradzają w zakresie rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci, pomagają przy sporządzaniu testamentów, w tym w dokonywaniu zapisów i poleceń oraz wydziedziczaniu. Kancelaria oferuje pomoc prawną i prowadzenie postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, w sprawach o zachowek, o dział spadku, o ochronę dóbr osobistych oraz wszelkie spory na tle umów, w tym m.in. spory o unieważnienie umów. Wspólnicy posiadają doświadczenie w postępowaniach rozgraniczeniowych i w sprawach związanych z szeroko pojętym prawem własności. Kancelaria prowadzi także spory o zasiedzenie, służebność przesyłu, jak i zniesienie współwłasności.

PRAWO RODZINNE

W zakresie prawa rodzinnego, prawnicy zapewniają kompleksową pomoc prawną osobom indywidualnym przy regulacji stosunków osobistych i majątkowych. Kancelaria prowadzi sprawy o rozwód i separację, o unieważnienie małżeństwa, o alimenty, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Prawnicy doradzają w sprawach dotyczących uregulowania stosunków majątkowych między małżonkami, sporządzają projekty intercyz, jak również prowadzą postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.

PRAWO KARNE

Kancelaria reprezentuje osoby pokrzywdzone przestępstwami na każdym etapie postępowania karnego. Pomoc prawników zapewni możliwość pełnego uczestnictwa poszkodowanych w procesie przeciwko oskarżonym, a także przyczyni się do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za doznany uszczerbek majątkowy i krzywdę, jaka została im wyrządzona przez sprawców przestępstw.

PRAWO PRACY

Kancelaria doradza pracownikom w sprawach dotyczących stosunków pracy, pomaga w nawiązaniu, zmianie i rozwiązaniu umów o pracę. Prawnicy przygotowują i opiniują umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji, a także reprezentują Klientów w sporach dotyczących roszczeń z zakresu prawa pracy, w tym m.in. w sprawach związanych z niesłusznym rozwiązaniem stosunku pracy.

EMERYTURY I RENTY

Kancelaria udziela porad i reprezentuje Klientów w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych. W zakres usług wchodzi zarówno reprezentacja przed ZUS, KRUS, jak i na dalszych etapach postępowania przed sądami. Prawnicy prowadzą wszelkiego rodzaju sprawy, w tym m.in. o rentę, emeryturę i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez ZUS. Kancelaria posiada doświadczenie w sprawach ubezpieczeniowych, co pozwala w sposób skuteczny prowadzić długie i skomplikowane sprawy sądowe przeciwko ZUS, nie wyłączając zastępstwa przed Sądem Najwyższym.

PRAWO MIESZKANIOWE, LOKALOWE I SPÓŁDZIELCZE

Kancelaria prowadzi kompleksowe doradztwo prawne na rzecz mieszkańców spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i innych lokali, celem ochrony ich praw. Prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu spraw o uchylenie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, o ustalenie niezasadności wypowiedzenia czynszu najmu, o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria prowadzi wszelkie doradztwo prawne związane z nieruchomościami dla klientów indywidualnych, w tym w zakresie nabywania, jak i zbywania nieruchomości. Prawnicy analizują stan prawny nieruchomości, pomagają na każdym etapie sprzedaży nieruchomości – sporządzają zapytania ofertowe, zaproszenia do negocjacji dla potencjalnych nabywców, prowadzą negocjacje, konstruują umowy, asystują podczas wizyt u notariusza, dokonują zmian w księgach wieczystych. Ponadto Kancelaria zajmuje się opiniowaniem umów zawieranych z deweloperami, spółdzielniami, tak aby Klienci posiadali pełny komfort i bezpieczeństwo prawne we wszelkich transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami.

PRAWO PODATKOWE I ADMINISTRACYJNE

Kancelaria zapewnia pełne doradztwo podatkowe dla klientów indywidualnych, doradzając w zakresie opodatkowania podatkami od nieruchomości, rolnym, od spadków i darowizn, podatkiem od czynności cywilno prawnych oraz podatkiem od osób fizycznych. Prawnicy przygotowują deklaracje podatkowe, reprezentują Klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, a także sporządzają wszelkie pisma, podania i odwołania przed urzędami. Kancelaria prowadzi wszelkie sprawy przed urzędami, a następnie przed sądami administracyjnymi. Prawnicy posiadają duże doświadczenie m.in. w sprawach: budowlanych, gospodarki nieruchomościami oraz świadczeń rodzinnych.

KLIENCI MIESZKAJĄCY ZA GRANICĄ

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz rodaków mieszkających poza granicami kraju, a chcących przeprowadzić sprawy prawne w Polsce. W trakcie wykonywania usług dla tej grupy osób kontakt z prawnikami odbywa się wszelkimi formami komunikacji elektronicznej, co stanowi zdecydowane ułatwienie dla osób mieszkających poza granicami Polski i znaczącą obniża koszty usług. W ramach tej usługi Kancelaria świadczy pomoc prawną we wszelkich sprawach sądowych, jak i pozasądowych.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress