Obsługa firm

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie kompleksowej obsługi firm. Doradzamy we wszelkich aspektach prowadzonej działalności gospodarczej, na dogodnych warunkach współpracy, tak aby nasze działania przynosiły wymierne efekty naszym Klientom. Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno w formie stałej obsługi prawnej, jak i w sprawach incydentalnych. Usługi świadczone są w formie:

 1. udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych,
 2. sporządzania projektów umów cywilnoprawnych oraz projektów umów spółek prawa handlowego (włącznie z dokumentacją do zarejestrowania spółki w KRS, nadania nr NIP i Regon, oraz zgłoszenia do VAT i ZUS),
 3. przygotowywania projektów dokumentów dotyczących funkcjonowania firmy,
 4. przygotowywanie pism procesowych (m.in. pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, skarg, sprzeciwów, zarzutów) oraz podań i pism urzędowych,
 5. reprezentowania klientów w postępowaniach sądowych i sądowo-aministracyjnych, oraz w postępowaniach przed organami administracji rządowej, samorządowej, organami podatkowymi, ZUS, KRUS, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, organami architektoniczno-budowlanymi i organami nadzoru budowlanego.

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje m.in.:

 1. prawo spółek,
 2. prawo gospodarcze,
 3. prawo cywilne i prawo kontraktów,
 4. windykację należności,
 5. prowadzenie sporów sądowych,
 6. obrót nieruchomościami,
 7. audyt prawny,
 8. indywidualne i zbiorowe prawo pracy,
 9. prawo administracyjne i podatkowe,
 10. prawo bankowe,
 11. prawo podatkowe,
 12. prawo własności przemysłowej, autorskie i ochrony konkurencji i konsumentów,
 13. e – commerce,
 14. prawo zamówień publicznych,
 15. prawo rolne,

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress