Współpraca i Wynagrodzenie

Współpraca

Dążąc do zapewnienia naszym Klientom kompleksowej i interdyscyplinarnej obsługi prawnej oraz mając na uwadze potrzeby naszych Klientów, Kancelaria współpracuje z szeregiem specjalistów, w tym m.in. z: doradcą podatkowych, biurem rachunkowo – księgowym, rzeczoznawcą majątkowym, komornikiem oraz innymi kancelariami radcowskimi i adwokackimi. Współpraca z tak szerokim gronem specjalistów zapewnia wnikliwą analizę nie tylko prawną każdego problemu, ale pozwala również na przygotowanie wielopłaszczyznowych rozwiązań.

Wynagrodzenie

Wspólnicy Kancelarii rozumiejąc potrzeby Klientów, jak i różne rodzaje zlecanych usług, oferują dogodne warunki finansowe uzależnione od powierzonej sprawy, jej charakteru, skomplikowania i czasochłonności. Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest każdorazowo przed przystąpieniem do zlecenia, co znajduje pełne oparcie w Kodeksie Etyki Radców Prawnych i stanowi gwarancję jej niezmienności. Ponadto cenimy sobie skrupulatność i przejrzystość rozliczeń tak, aby zapewnić naszym Klientom pełną transparentność i wiedzę w tym zakresie. Dostrzegając oczekiwania Klientów, wynagrodzenie Kancelarii może zostać rozłożone na raty. Koszt jednorazowej porady prawej wynosi 200 zł.

Kancelaria oferuje jeden z trzech elastycznych modeli rozliczeń:

    1. Wynagrodzenie ryczałtowe – jest to forma rozliczeń jest stosowana najczęściej i obejmuje jednorazową opłatę za wykonanie zleconej usługi (np. za prowadzenie sprawy sądowej w danej instancji, za przygotowanie pisma, sporządzenie projektu umowy itp.). Zawierana umowa określa z góry zakres czynności kancelarii objętych wynagrodzeniem ryczałtowym. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia. Wielkość wynagrodzenia zależy od koniecznego nakładu pracy w konkretnej sprawie.Ta forma wynagrodzenia skierowana jest także klientów biznesowych. W ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego klient otrzymuje stałą kompleksową pomoc prawną w wybranym przez siebie zakresie, który to zakres kształtowany jest w oparciu o ofertę Kancelarii i potrzeby klienta.
    2. Wynagrodzenie godzinowe – podstawą określenia wynagrodzenia jest czas poświęcony na pracę dla danego klienta. Ta forma rozliczeń jest najkorzystniejsza dla podmiotów (najczęściej firm), które potrzebują stałej pomocy prawnej w nieokreślonym wymiarze. Wynagrodzenie zależne jest od ilości godzin poświęconych na pracę kancelarii w przyjętym cyklu rozliczeniowym. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego klient otrzymuje szczegółowy wykaz czynności wykonanych na jego rzecz, co pozwala mu zorientować się w ilości wykonanych dla niego usług.W przypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorców często wynagrodzenie godzinowe jest łączone z wynagrodzeniem ryczałtowym. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Klient ma zapewnioną określoną ilość godzin obsługi prawnej miesięcznie, zaś po przekroczeniu limitu, dodatkowe godziny zostają rozliczone według ustalonej stawki godzinowej.
    3. Wynagrodzenie za sukces (Success fee) – ta forma wynagrodzenia stosowana jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, które jest odpowiednio niższe. Dodatkowe wynagrodzenie Kancelarii (określone np. procentowo) jest zależne od wygranej w konkretnej sprawie (np. procent od zasądzonej przez sąd na rzecz klienta kwoty). Tego typu wynagrodzenie Kancelaria proponuje szczególnie w sprawach odszkodowawczych oraz przy windykacji.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress